Kostka Postarium
Rzuty należą do użytkownika: Saycia

6
(1-8)
Grupa krwi
1. A+ 2. A - 3. B+ 4. B- 5. AB+ 6. AB- 7. 0+ 8. 0-
2018-06-13 23:22:54