Kostka Postarium
Rzuty należą do użytkownika: Opałek

5
(1-6)
Rzut na odczytanie księgi
♥ Pełen sukces tj. pełne odkrycie treści księgi definiuje wynik 6 ♥ Połowiczny sukces tj. wyrywki tekstu definiuje wynik 5 ♥ Brak sukcesu: 1, 2, 3, 4
2019-03-13 21:54:39